Kerdoiv/" style="color:white;text-shadow: 0px 0px 5px #000;" >ONLINE KÉRDŐÍVREGISZTRÁCIÓ/BELÉPÉSREGISZTRÁCIÓ/BELÉPÉS?>
Digitális képességeket a jövő nemzedékének!

Online kérdőív a 2015. évi Infotér Konferenciára

Tisztelt Válaszadó!

A digitális írástudás mára kulcskompetenciává vált, az infokommunikációs technológia a gazdasági versenyképesség egyik fontos összetevője. Ezen a területen óriási kihívások előtt állunk. Ahhoz, hogy ezeknek megfeleljünk, szükség van a digitális kompetenciák fejlesztésére már a gyermekkortól kezdve. Bár ezen a téren sokat haladtunk előre, nem lehetünk elégedettek. Mit lehetne/ kellene tenni? Mivel az Infotér Konferencián az infokommunikációs szakma és a közigazgatás meghatározó döntéshozói gyűlnek össze, ez remek alkalom, hogy meghatározzuk azt az „iparági minimumot”, amiben a legtöbben egyetértenek. Ehhez kérjük az Ön segítségét:kérjük, töltse ki rövid kérdőívünket, amely elsősorban a digitális kompetenciák iskolai fejlesztésének kérdését járja körül.

1. Ön szerint mennyire fontos az informatika oktatása az általános- és középiskolában?
nem fontos, a szükséges tudást a diákok máshol szerzik meg
kiegészítő szerepe van - bizonyos képességek elsajátításában fontos szerepe van
kiemelten fontos, a diákok jövőbeli versenyképessége szempontjából meghatározó
2. Ön szerint az alábbiak közül minek az oktatása fontos a diákok számára az általános- és középiskolában?

1 – egyáltalán nem fontos, 5- nagyon fontos

Infokommunikációs eszközök használata   1     2     3     4     5  
Programozás   1     2     3     4     5  
Informatikai eszközök biztonságos használata   1     2     3     4     5  
Információszerzés a tanuláshoz, alkalmazások ismerete    1     2     3     4     5  
Vakon gépelés képessége   1     2     3     4     5  
Információrendszerek   1     2     3     4     5  

3. Ön szerint milyen színvonalú az informatika oktatása a köznevelésben?
nagyon gyenge
gyenge
közepes

kiváló
4. Ön szerint az alábbi tényezők mennyire járulnak hozzá, hogy az informatika oktatása nem megfelelő színvonalú a közoktatásban?

1 – egyáltalán nem, 5 – nagyon nagy mértékben


A diákok általános képességeinek a romlásában   1     2     3     4     5  
A szülők nem megfelelő odafigyelésében, szigorában   1     2     3     4     5  
A pedagógusok alapképességeiben   1     2     3     4     5  
A pedagógus-továbbképzés gyengeségében   1     2     3     4     5  
A pedagógusok hozzáállásában   1     2     3     4     5  
A támogató elektronikus szolgáltatások és digitális tartalmak hiányában   1     2     3     4     5  
Az iskolai eszközök elavultságában, hiányában   1     2     3     4     5  
Az iskolai internet alacsony sávszélességében   1     2     3     4     5  
Az iskolai IT-karbantartás nem megfelelelő színvonalában   1     2     3     4     5  

5. A közoktatás terén a digitális oktatás megújítását illetően más hazai szakmai szervezetek több javaslattal is éltek. Ön mennyire ért egyet az alább felsorolt javaslatokkal?

1 – egyáltalán nem értek egyet, 5- teljes mértékben egyetértek


Haladéktalanul el kellene készíteni a köznevelés digitális megújításának átfogó, valamennyi területre (infrastruktúra, eszköz, tananyagok, digitális képességek fejlesztése, stb.) kiterjedő stratégiáját.   1     2     3     4     5  
A diákok saját okos eszközeit vonják be a tanórai munkába.   1     2     3     4     5  
Induljon olyan program, amely a rászoruló diákoknak is lehetővé teszi, hogy saját okos eszközük legyen.   1     2     3     4     5  
Minden pedagógusnak legyen saját laptopja.   1     2     3     4     5  
Az infokommunikációs eszközök használata a pedagógus-továbbképzésben legyen kötelező.   1     2     3     4     5  
Jöjjön létre egy olyan virtuális tanulási tér (egy újgenerációs digitális feladatbank), ahol a tanuló saját idejében, képességeire és tudására szabott feladatsorokat tud megoldani.    1     2     3     4     5  
Csökkentsék a digitális tananyagok áfáját 5 százalékra.   1     2     3     4     5  
Az informatika tantárgy oktatása valamennyi évfolyamon legyen kötelező.   1     2     3     4     5  
A vakon gépelés az általános iskola felső tagozatán legyen kötelező.   1     2     3     4     5  
A programozás is legyen része a közoktatásnak.   1     2     3     4     5  
Az infokommunikációs eszközök biztonságos használatának oktatása legyen kötelező az általános- és középiskolákban.   1     2     3     4     5  
Az informatika legyen kötelező érettségi tantárgy   1     2     3     4     5  
Induljon olyan országos kampány, amely népszerüsíti az informatikai tudást és az informatikus szakmát    1     2     3     4     5  

6. Kora:
25 év alatt
26-30 év között
30-35 év között
36-40 év között
41-45 év között
46-50 év között
51-60 év között
61 év felett
7. Neme:
Férfi

8. Van(nak) gyermeke(i)?
Igen
Nem
9. Munkahelye
közigazgatás
oktatási intézmény
civil szervezet
önfoglalkoztató / szabadúszó
egyéni- vagy mikrovállalkozás (5 fő alatt)
kisvállalkozás (5-30 fő között)
középvállalkozás (31-130 fő között)
nagyvállalat (131 fő fölött)
10. Beosztása
felsővezető
középvezető
beosztott
11. Végzettsége
középfokú
felsőfokú - államigazgatási
felsőfokú - gazdasági
felsőfokú - mérnöki
felsőfokú - jogi
felsőfokú - orvosi
felsőfokú - tanári
12. Személyes adatok
Kérjük, ha van még gondolata, véleménye, ötlete, amit megosztana velünk ebben a témában, írja le.